Web Sitesinin Müşteriler Üzerindeki Etkisi

Yapılan araştırmaların sonucunda internet kullanımı dünyada büyük bir artış göstermeye başladıktan hemen sonra dünya artık küresel bir pazar haline dönüşmüştür. Dünyanın her yerinden üreticiler bu küresel pazarda faaliyet göstermeye başlamıştır. Yani internet pazarlama ve şirketlerin kendilerini tanıtmaları açısından önemli bir ortam haline dönüşmüştür. Bunun sonucunda firmalar potansiyel müşterilerinin zihninde yer alabilmek için çarpıcı ve akılda […]

MORE
Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamadaki Rolü

Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedirler. Sosyal medya araçları tüketicilere bilgi paylaşımı, araştırma ve sosyal çevre oluşturmada kapılarını ardına kadar açmaktadır. Sürekli artan rekabet ve değişen tüketici istekleri karşısında hedef kitle […]

MORE