Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamadaki Rolü

Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedirler. Sosyal medya araçları tüketicilere bilgi paylaşımı, araştırma ve sosyal çevre oluşturmada kapılarını ardına kadar açmaktadır. Sürekli artan rekabet ve değişen tüketici istekleri karşısında hedef kitle […]

MORE